ATATÜRK'ÜN İNSAN HAKLARINA VERDİĞİ ÖNEM

 

Atatürk’ün İnsan Hak ve Özgürlüklerine Verdiği Önem

            Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri de, insan sevgisini ön planda tutmasıdır. Ancak bu sevgi, sadece kendi milletini sevmeyi değil, tüm insanları sevmeyi ve saygı duymayı esas alır.

            Atatürk, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayış ve sürekli barışın kurulması için çalışmalarını olağanüstü bir gayretle yapmış, tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, bir uyum ve işbirliği çağının doğmasını sağlamış, eylemlerini her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden yapmıştır.

            Bu anlayışın simgesi, bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını öngören “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesidir.

            Atatürk'ün bu konuda bazı sözleri;

ü      İnsan hakları doğmakla kazanılır, beklemez, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir.

ü      İnsan haklarıyla vardır!

ü      İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir.

ü      İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit  ve özgür yaşamaktır.

ü      İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi  ve milletler asla barışı sağlayamazlar.

ü      İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır; bizi korur. Kurallar gibidir; nasıl davranacağımızı bize söyler.  Yargıçlar gibidir; ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir. Ve her ne olursa olsun hep vardır.

ü      Tıpkı doğa gibidir; ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir; yok edilemez. Zamana benzer; zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa hepimize aynı biçimde davranır.

ü      Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler.

ü      İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir.İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.

ü      Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

"Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız”

 M.Kemal ATATÜRK   

YORUMLARINIZI BEKLİYEN BİR YAZI 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !